BLOG | KALEM VE KELAM

Verba volant scripta manent. Türkçe meali “Söz uçar yazı kalır”

Romalılardan beri kullanıldığına inanılan çok güzel bir cümledir, çok severim.. İlk insan duvar resimlerini yaparken kuşkusuz gelecek kuşaklara bir şeyler aktarma çabasında değildi ama Mısırlılar, Sümerler, Asurlular ve Çinliler kuşkusuz meramlarını anlatabilmek için resim-yazı motiflerini kullanmışlar. Resimin yetersizliği, resim-yazıyı; resim-yazının yetersizliği ise alfabeyi doğurmuş. Şekil yazıyı okumaktaki güçlük ve kaybedilen zaman, insanları doğrudan sözdeki heceleri ve sesleri ayırt edip bunları değişmez sembollerle değerlendirmeye zorlamış ve harfler oluşmuş ve fonetik yazı-ses doğmuş. Tarihte ilk alfabenin Fenikeliler tarafından kullanıldığı kabul edilir. 22 harflik Fenike alfabesinin Latin alfabesine evrilmesi ile; ilk olarak İyonya’ya, oradan Yunanistan’a ve son olarak Roma’ya seyahatiyle geçirdiği zamanda, işlenip gelişmesiyle ortaya Latin alfabesi çıkmış. İşte biz bugün uygar dünya ile birlikte Latin alfabesini kullanıyoruz. Yazmakla ilgili Andre Gide’ye ait, süslü olduğu iddia edilen bir söz var.. “Anı yazmak zamanın ve ölümün elinden bir şeyler kurtarmaktır.” 

Ben de zamandan ve ölümden bir şeyler kurtarabilirim umuduyla; iyi kötü yazmaya çalışıyorum.
Bazen fotoğraf makinesiyle bazen kalemle..