Mimari, Endüstri ve Gayrimenkul

  • Mimari Çekimler | Mustafa Turgut

   Mimari Çekimler

   Mimari Çekimler

  • Endüstri Çekimleri | Mustafa Turgut

   Endüstri Çekimleri

   Endüstri Çekimleri

  • Gayrimenkul Çekimleri | Mustafa Turgut

   Gayrimenkul Çekimleri

   Gayrimenkul Çekimleri

  Mimari fotoğrafçılığın temel işlevi üç boyutlu yapıları, iki boyutlu fotoğrafta gerçekçi ve etkileyici bir biçimde sunmaktır.

  Mimari fotoğrafçılığın çalışma alanı turizm, yapı endüstrisi ve endüstriyel sektörler olmakla birlikte mimarlığın dokunduğu her türlü yapı endüstrinin görünürlük ihtiyaçlarını karşılayan özel bir uzmanlık alanıdır. Bina, otel, alışveriş merkezi, köprü, fabrika, endüstriyel tesisler, okul bina ve kampüs alanları vb. mimari yapıların iç ve dış görünümlerini, mimari özelliklerini, detaylarını, kullanımını, işlevsel ve biçimsel özelliklerini anlatmak oluşturur.

  Mimari fotoğrafçılıkta iki farklı çalışma yaklaşımı olarak, ilkin yapının teknik açıdan önemli özellik ve işlevlerinin belgelenmesi; ikincil olarak da fotoğrafçının özgün bakış açıları ve fotoğraf tekniklerini kullanarak mimari yapıya farklı bakış açısı kazandırılmasıdır. Bu nedenle fotoğrafçının fotografik görüş ve yaklaşımı önemlidir. İyi bir mimari fotoğraf, estetik değer prensipleriyle objeyi doğru ve etkili temsil etmeli, etrafıyla ilişkilerini doğru göstermeli, amaç doğrultusunda farklı yaklaşımlarla aktarabilmelidir.

  Endüstriyel fotoğraf ise mimari fotoğraf prensipleri üzerine endüstri prensiplerini de ekleyerek, çalışılan endüstriyel alanın görünürlük ihtiyaçlarını gözetiriz.

  Endüstriyel yapı ve kampüslerin iç ve dış mekanlarının, fabrikanın fonksiyonel alanlarının, insan ve mekan ilişkilerinin, makina ve donanım yerleşimlerinin; ticari merkezli ve kuruma fayda temelli yaklaşımla tanıtılması ve görünürlüğü sağlarız.

  Endüstri ve mimari alanda uzman ekiplerimizle, projenin gereklerine göre donanmış olarak çalışmaları takip eder ve istenen sonuca ulaşırız.

   

  Mimari, Endüstri ve Gayrimenkulmustafa turgut