Fractal Bodies from HalfWoman Series | Mustafa Turgut

Söylem..

Sanatın ilk çağlarından beri esin kaynağı olan kadın vücudu, bu koleksiyondaki temel tasarım argümanı olmanın yanında, döngüsel formlarla, malum saik düşünceye itiraz ederek eleştirmeye öncülük ediyor.

#YarımKadın metninde inceleyebileceğiniz bu itiraz ve eleştiri, bir fotomodelin rahatsız etme mottosundan ilham alıyor. Fraktal vücutların bu ve diğer itirazların ikonaları haline gelme potansiyelleri var. İtirazı ve eleştiriyi herhangi bir sözsel ifadeye gerek kalmaksızın ifade ve temsil ettiklerine inanıyorum. O halde herbiri, taşıdıkları form ve döngüsellikleriyle, farklı bir itirazı temsil edip, farklı itirazların simgesel temsilcisi olabilirler..

Fraktal vücutlardan sadece 10 adet üretildi. 

#YarımKadın Projesi, iktidar söylemine, endüstriye, kapitalizme ve kapitalizmin sahtekar yamaklarına bir karşı duruştur.

Fotoğraflardan herhangi birisinin özel imzalı baskısını duvarınızda görmek isterseniz bana mesaj gönderin. Eğer NFT olarak satın almak isterseniz opensea’de satışta..

Statement

The female body, which has been a source of inspiration for art since the ancient times, besides being not only the main design argument in this collection, but also leads to criticism by objecting to an induced thought with circular forms.

This objection and criticism, which you can examine in the #HalfWoman text, is inspired by a photomodel’s motto to disturb. Fractal bodies have the potential to become the icons of these and some other objections. I believe that they express and represent the objection and criticism without the need for any verbal expression. In this case, each one of them, with their form and circularity, can represent a different objection and be the symbolic representative of different objections.

Only 10 fractal bodies have been produced. 

The #HalfWomen Project is a stance against the discourse of the power, industry, capitalism and its fraudulent shams.

If you would like to see a special signed print of any of the photos on your wall, send me a message. If you want to buy it as NFT, it is on sale at opensea..