HalfWomen | Mustafa Turgut | Dodho Magazine

Dodho Magazine, dünyanın dört bir yanından profesyonel ve çaylak fotoğrafçıların çalışmalarını ve projelerini tanıtmak için 2013 yılında zorunluluktan doğmuş bağımsız bir uluslararası dergidir.

Sanatsal anlatım aracı ve fotoğrafçılık tarihinin bir belgesel aracı olarak, fotoğrafın yayılması ve tanıtılmasını amaçlıyor ve fotoğrafçılar tarafından fotoğrafçılar için yapılıyor. Her gün web sayfalarını ziyaret eden binlerce fotoğrafçı, galeri ve fotoğraf ajansı arasında, yüksek kalitede baskı, dikkatli bir içerik seçimi ve çağdaş fotoğrafçılığın en iyilerini, benzersiz ve ortak bir alanda bir araya getirmek olan bir misyon belirlemişler..

Dodho Magazine çevrimiçi sürüm (www.dodho.com) ve üç ayda bir yayınlanan ve sitenin mağazasında satın alınabilir basılı sürüm olarak yayınlanıyor. Dodho, günümüzde çağdaş fotoğrafçılık için en etkili çevrimiçi dergilerden biri haline gelmiş durumda.

Dodho yayın bağlantısı : Half woman by Mustafa Turgut

Dodho Magazine is an independent international magazine born out of necessity in 2013 to promote the work and projects of professional and rookie photographers from around the world.

As a means of artistic expression and a documentary tool of the history of photography, it aims to disseminate and promote photography and is made by photographers for photographers. Among the thousands of photographers, galleries and photo agencies who visit their web pages every day, they have set a mission that is to bring together the best of high quality printing, careful content selection and contemporary photography in a unique and common space.

Dodho Magazine is available as an online version (www.dodho.com) and a quarterly print version available for purchase in the site’s store. Dodho has become one of the most influential online magazines for contemporary photography today.

Dodho link : Half woman by Mustafa Turgut