Söylem

#YarımKadın Projesinin bir diğer serisi Yogini Beatrice.. *

Beatrice, #YarımKadın’ın hem fiziksel hem de entelektüel bütünlüğünü temsil ediyor. Bu itiraza bedeniyle katılıyor ve “malum düşünceye” duruşuyla karşılık veriyor. Projedeki genel dinamik yaklaşımdan farklı olarak, sessizce ve eylemsiz durarak, provakatif ve protest olabileceğini göstermeye çalışıyor. Beatrice bedeni ve zihni, yogini estetiği aracılığıyla #YarımKadın değil; bütün olmanın da ötesinde olduğunu tüm ihtişamıyla fısıldıyor.

* Projede modellerin kendi isimlerini değil takma isimler kullanıyorum. Her ne kadar bu hanımlar cesur ve korkusuz olsalar da gereksiz yaftalarla uğraşmalarını istemiyorum.

Fotoğraflardan herhangi birisinin özel imzalı baskısını duvarınızda görmek isterseniz bana mesaj gönderin. Eğer NFT olarak satın almak isterseniz opensea’de satışta..

NFT: Benzersiz edisyon (1/1) nft

Baskı Edisyonu: 10+2 EA  |  60×60 cm. Hahnemühle Photo Rag Pearl 320 gr. Arşivsel Kağıt  |  Baskı önyüzünde edisyon numarası ve sanatçı imzası  |  Özgünlük sertifikası

Hiç bir edisyonun ticari kaygılarla reklam objesi olarak kullanımı veya sergilenmesi mümkün değildir.

Statement

Another series from the #HalfWoman is Beatrice The Yogini..*

Beatrice represents both the physical and intellectual integrity of #HalfWoman. She joins the objection with her body and responds to the rhetoric of the #HalfWoman we discussed with her stance. Unlike the general dynamic approach in the project, she trying to show that she can be provocative and protest by being silent and inactive. Beatrice body and mind are not #HalfWomen through her yogini aesthetics; whispers in all its glory that it is beyond being whole.

* I use nickname when describing models in the project, not their own names. Although these ladies are brave and fearless, I don’t want them to deal with unnecessary labels.

If you would like to see a special signed print of any of the photos on your wall, send me a message. If you want to buy it as NFT, it is on sale at opensea..

NFT: Unique (1/1)

Limited Edition Print: 10+2 EA | 60×60 cm. print on Hahnemühle Photo Rag Pearl 320 gr. Archival Paper | The front of the prints includes the artist’s signature and the edition number | Certificate of Authenticity 

It is not possible for any edition to be used for commercial (advertising) reasons and exhibited without permission.