MİMARİ FOTOĞRAFÇILIK

Mimari fotoğrafçılığın temel işlevi üç boyutlu yapıları, iki boyutlu olan fotoğrafta gerçekçi ve etkileyici bir biçimde sunmaktır.

Mimari fotoğrafçılığın çalışma alanı turizm, yapı endüstrisi ve endüstriyel sektörler olmakla birlikte mimarlığın dokunduğu her türlü yapı endüstrinin görünürlük ihtiyaçlarını karşılayan özel bir uzmanlık alanıdır. Bina, otel, alışveriş merkezi, köprü, fabrika, endüstriyel tesisler, okul bina ve kampüs alanları vb. mimari yapıların iç ve dış görünümlerini, mimari özelliklerini, detaylarını, kullanımını, işlevsel ve biçimsel özelliklerini anlatmak oluşturur.

Mimari fotoğrafçılıkta iki farklı çalışma yaklaşımı olarak, ilkin yapının teknik açıdan önemli özellik ve işlevlerinin belgelenmesi; ikincil olarak da fotoğrafçının özgün bakış açıları ve fotoğraf tekniklerini kullanarak mimari yapıya farklı bakış açısı kazandırılmasıdır. Bu nedenle fotoğrafçının fotografik görüş ve yaklaşımı önemlidir. İyi mimari fotoğraf, estetik değer prensipleriyle objeyi doğru ve etkili temsil etmeli, etrafıyla ilişkilerini doğru göstermeli, amaç doğrultusunda farklı yaklaşımlarla aktarabilmelidir.

Mimari alanında uzman ekiplerimizle, projenin gereklerine göre donanmış olarak çalışmaları takip eder ve istenen sonuca ulaşırız.