Söylem..

Fractal Vücutlar serisi, #YarımKadın eleştirisinin parçası olarak, figüratif yaklaşımıyla, #YarımKadın söylemine karşı duruşu temsil ediyor. Bu serinin her bir fotoğrafı, sahip olduğu kendine has dairesel, döngüsel ve bazen de kendi içindeki kaotik haliyle itirazı simgeliyor. Her biri yarım vücut parçasından yola çıkarak kendi estetik bütünlüğe ulaşıyor. Bu yaklaşım ve varılan estetik bütünlük ise malum #YarımKadın retoriğinin yanlışlığını gözler önüne seriyor.

Fotoğraflardan herhangi birisinin özel imzalı baskısını duvarınızda görmek isterseniz bana mesaj gönderin. Eğer NFT olarak satın almak isterseniz opensea’de satışta..

NFT: Benzersiz edisyon (1/1) nft

Baskı Edisyonu: 10+2 EA  |  60×60 cm. Hahnemühle Photo Rag Pearl 320 gr. Arşivsel Kağıt  |  Baskı önyüzünde edisyon numarası ve sanatçı imzası  |  Özgünlük sertifikası

Hiç bir edisyonun ticari kaygılarla reklam objesi olarak kullanımı ve izin alınmadan sergilenmesi mümkün değildir.

Statement

Fractal Bodies serie is part of the #HalfWoman critique. With their figures, both collections represent the stance against the sexist, dark and morbid #HalfWoman rhetoric. Each photograph in the Fractal Bodies series symbolizes objection in its circular, cyclic and sometimes chaotic form within itself. Each achieves its own aesthetic integrity with half a body part. This approach and the aesthetic integrity achieved reveal the fallacy of the #HalfWoman rhetoric we are discussing.

If you would like to see a special signed print of any of the photos on your wall, send me a message. If you want to buy it as NFT, it is on sale at opensea..

NFT: Unique (1/1)

Limited Edition Print: 10+2 EA | 60×60 cm. print on Hahnemühle Photo Rag Pearl 320 gr. Archival Paper | The front of the prints includes the artist’s signature and the edition number | Certificate of Authenticity 

It is not possible for any edition to be used for commercial (advertising) reasons and exhibited without permission.