Söylem

Yarım Kadın projesi, çalışan kadınları çocuk yetiştirme gibi kadınlık görevlerini yerine getiremedikleri için yarım ve eksik olarak nitelendiren ülkemizdeki siyasi söyleme dikkat çekmek istiyor.

Medeni kanunumuzda kadın erkek eşit olsa da kadının toplumsal ve siyasal kabulü olması gereken düzeye ne yazık ki gelebilmiş değil. Son yıllarda medyada öldürülen, tecavüze uğrayan, tacize uğrayan vb. kadınlarla ilgili haberler artık sıradanlaştı Kadının toplumdaki yerinin toplumsal ve siyasal diktesi de; günümüzün egemen siyasal yönünün bir uzantısıdır. Kadın hakları sorununu çözmek yerine, olanlar görmezden geliniyor ve eleştirenler ise sessizleştiriliyor.

Bir insan, bu toplumun bir üyesi ve bir sanatçı olarak bencil, cinsiyetçi ve ayrımcı bu egemen ideolojiye karşı çıkıyorum.

Ülkemde kadınların yıllardır yaşadığı kadın cinayetlerinin ve anarşinin çoğu bu bağnaz ve karanlık fikirden güç alıyor. Bilinçli bir şekilde bağnazlığa doğru sürüklenen ülkemizde ne yazık ki toplumsal ve özellikle siyasal korkular artık cesaretin önüne geçiyor. Bu karanlık dönemden kurtulmanın kadın ve sanatla mümkün olacağına inanıyorum.

Bu projede çektiğim fotoğraflar, Yarım Kadın bağlamından yola çıkarak bu bağnaz söyleme ve yarattığı anarşiye karşı çıkıyor. Kadını bir fenomen olarak algıladığımızın ötesinde; bütünlükleri, cesaretleri, duruşları ve savunuculukları ile evrendeki her durumda var olduklarını gösteriyorlar. Aslında sosyal eleştiri yapıyorlar.

Kadınsız normal bir iş hayatı, normal bir aile hayatı, normal bir dünya olamaz. Hiçbir kadın çalışmayı tercih ettiği için eksik ve yarım olarak tanımlanamaz. Aksine, varlıkları ve yaptıklarıyla kendinin ve ülkenin ekonomisine ve insanlığına sağladığı fayda nedeniyle daha güçlüdürler.

Yarım kadın koleksiyonunda, giyinmiş ve çıplak kadınları poz verirken gösteren fotoğraflardan kolajlar yaptım. Bunun nedeni, giyinik taraf çalışan kadını, çıplak taraf ise gerçeğin kendisini göstermesidir. Farklı açılardan önemsendiğini ve görmezden gelindiğini gösteriyorum. Bu kadınların da diğerleri gibi insan olduğunu ve kendileriyle ilgili kararları kendilerinin verebileceğini vurgulamak istiyorum.

Bu çalışma, kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti görmezden gelen ve politikacılar tarafından korunan bu bağnaz siyasete karşı bir duruştur.

Aslında toplumsal eleştiridir!!!

* Projede modellerin kendi isimlerini değil takma isimler kullanıyorum. Her ne kadar bu hanımlar cesur ve korkusuz olsalar da gereksiz yaftalarla uğraşmalarını istemiyorum.

YarımKadın Projesinin hikayesini burada inceleyebilirsiniz..

Fotoğraflardan herhangi birisinin özel imzalı baskısını duvarınızda görmek isterseniz bana mesaj gönderin. Eğer NFT olarak satın almak isterseniz opensea’de satışta..

NFT: Benzersiz edisyon (1/1) nft

Baskı Edisyonu: 10+2 EA  |  60×60 cm. Hahnemühle Photo Rag Pearl 320 gr. Arşivsel Kağıt  |  Baskı önyüzünde edisyon numarası ve sanatçı imzası  |  Özgünlük sertifikası

Hiç bir edisyonun ticari kaygılarla reklam objesi olarak kullanımı veya sergilenmesi mümkün değildir.

Statement

The Half Woman project wants to draw attention to the political discourse in our country that describes working women as half and incomplete because they cannot fulfill their feminine duties such as raising children.

Even though women and men are equal in our civil code, social and political acceptance of women could not get to the level that it should be. In recent years, in the media we started seeing news on women murdered, raped, abused and so on. The social and political dictation of women’s place in society is also an extention of today’s dominant political aspect. Instead of trying to solve the women rights issue, they are trying to burry them so that all keeps quıet about them.

As a person, a member of this society, and as an artist , I oppose this dominant ideaology that is selfish, sexist and discriminating.

Most of the women’s murders and the anarchy faced by women in my country for years are powered by this bigoted and dark idea. Unfortunately, social and especially political fears are now taking sides in front of courage in our country, which has consciously drifted towards bigotry. I believe that escaping this dark period will be possible through women and art.

Based on the context of #HalfWomen, the photographs I took in this project object to this bigoted discourse and the anarchy it creates. Beyond what we perceive women as a phenomenon; with their integrity, courage, stance and advocacy, they show that they exist in every situation in the universe.

There can be no normal business life, no normal family life, no normal world without women. No woman can be described as incomplete and half because she prefers to work. On the contrary, they are more powerful because of the benefit she provides to her economy and humanity through her work.

In this collection, I made collages of photos showing the dressed and naked women posing. The reason for this is that the clothed sides show the working woman, and the bare sides show the real themselves. I show that are considered important and ignored from different perspectives. I want to show emphasizes that these women are also human like other. And they can make their own decisions.

This project is a stance against this bigoted politics, which ignores femicide and violence against women and is protected by politicians.

Actually, it is social criticism !!!

* I use nickname when describing models in the project, not their own names. Although these ladies are brave and fearless, I don’t want them to deal with unnecessary labels.

Full Story of HalfWoman Project is here..

If you would like to see a special signed print of any of the photos on your wall, send me a message. If you want to buy it as NFT, it is on sale at opensea..

NFT: Unique (1/1)

Limited Edition Print: 10+2 EA | 60×60 cm. print on Hahnemühle Photo Rag Pearl 320 gr. Archival Paper | The front of the prints includes the artist’s signature and the edition number | Certificate of Authenticity 

It is not possible for any edition to be used for commercial (advertising) reasons and exhibited without permission.