Beatrice, Yogini #HalfWoman

Projedeki diğer cesur modelim Beatrice..

Beatrice ile daha önce de çekim yapmıştım, fakat bu sefer daha hazırlıklı ve planlı çalıştım. Tahmin edeceğiniz gibi Beatrice bir yogini ve ondan yoga temelli duruşlar vermesini istedim. Sabırla duruşlarını mükemmel hale getirdi ve sabırla benim isteklerime göre duruşu değiştirdi. 

Bu seri #YarımKadın projesindeki dürtücü yaklaşımdan farklı olarak kadının hem simgesel hem de düşünsel bütünlüğü temsil ediyor.  #YarımKadın projesine bütünlüğüyle katılıp sağlayıp saik düşünceye itiraz ediyor.

Beatrice’in bedeni, kadının yarım olmanın ötesinde, malum düşünceye inat, fazlasıyla bütün, ortada ve estetik olduğunu tüm görkemiyle ifade ediyor.

#YarımKadın Projesi, iktidar söylemine, endüstriye, kapitalizme ve kapitalizmin sahtekar yamaklarına bir karşı duruştur.

Fotoğraflardan herhangi birisinin özel imzalı baskısını duvarınızda görmek isterseniz bana mesaj gönderin. Eğer NFT olarak satın almak isterseniz opensea’de satışta..

My other brave model in the project is Beatrice..

I had shot with Beatrice before, but this time I worked more prepared and planned. As you can imagine, Beatrice is a yogini and I asked her to introduce yoga-based poses. She patiently perfected their stance and patiently changed the stance according to my wishes.

Unlike the poking approach in the #HalfWoman project, this series represents both the symbolic and intellectual integrity of women. She participates in the #HalfWoman project with her integrity and objects to the motive thinking.

Beatrice’s body expresses with all its magnificence that the woman is beyond being half, in spite of the obvious thought, she is too whole, in the middle and aesthetic.

The #HalfWomen Project is a stance against the discourse of the power, industry, capitalism and its fraudulent shams.

If you would like to see a special signed print of any of the photos on your wall, send me a message. If you want to buy it as NFT, it is on sale at opensea..