YarımKadın Projesi | Project of HalfWoman

Dönemin cumhurbaşkanı, 6 Haziran 2016 tarihinde bir kadın derneğinin hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmasında, kadınlığın tanımını yaparak; anne olmayı reddeden kadınların yarım kadın olduklarını savundu.

“Çalışıyorum diye annelikten imtina eden bir kadın, aslında kadınlığını inkâr ediyor demektir. Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın, iş dünyasında istediği kadar başarılı olsun, eksiktir, yarımdır. Annelikten vazgeçmek insanlıktan vazgeçmektir. İnsanlığın yarısını oluşturan kadın, anneliğiyle, evinin ve çocuklarının üzerindeki etkinliğiyle, zarafetiyle, estetiğiyle, iç güdüleriyle, sahip olduğu farklılıklarla kadındır.”

O günlerde gündem gereği konu bir miktar tartışıldı. Uzman yorumları yayınlandı, makaleler yazıldı. Kadınlarla ilgili bütün meseleler gibi bu da hızlıca unutuldu ve konunun üzerine de çok gidilemedi. Konu gündeme düştüğü andan itibaren; içerisinde kadın olan bir sürü fotografik imge zihnimde canlandı. Çıplak poz veren güçlü ifade sahibi; genç, yaşlı veya orta yaşlı, güzel, çirkin, şişman, zayıf, kısa boylu ve uzun boylu “yarım kadınlar”.. 

Güçlü ifadeli fakat yarım görünen kadınların bu imgelerinin, bu saik konuyu her yönüyle mükemmel ifade edeceğini düşünürken, hayalimde canlanan bu fotoğrafları çekmek istediğimi farkettim. Ancak yaşadığımız karanlık dönem ve coğrafyamızda hakim olan “malum atmosfer” nedeniyle yaklaşımın çok tehlikeli olabileceğini, sergilemenin imkansızlığını da düşündüm. Ama bunu yapmak istiyorum.

Önce hassasiyetlerim, sonra da sanatçı duruşum bunu gerektiriyor.. 

Korkunun ecele fayda etmeyeceği atasözü aklıma gelirken, yaşadığımız bu karanlıktan çıkışın kadınlar ve sanat sayesinde olacağına olan inancıma sığınıyorum. Kendinden menkul bu saik düşünceye, kadınların olmadığı bir yaşamın yarım olacağını ifade edecek bu projeyi çalışarak; herkes için özgürlük, birey olma ve saik olanı rahatsız etme mottosuyla itiraz ediyorum. Sayfada fotoğrafları bulunan cesur yürek bir kadın ilk modelim olarak ilk çıplak modelliğini yaptı ve gördüğünüz bu fotoğraflarla proje başladı. Uzun zamana yayılan; gönüllülük prensipleriyle projeyi devam ettireceğim. Çalışmanın ilk durağı sergileme için yeterli sayıda fotoğraf elde edince olacak. Umuyorum ki; başka cesur yürekli kadınlar bu projede poz verme cesaretine sahiptir ve poz verirler. Ancak ne yazık ki artık iyice muhafazakarlığa gömülmüş ülkemizde; beşeri, çevresel ve özellikle siyasi korkular, hala cesaretin önünde saf tutuyorlar. Ve yine aynı atasözü aklıma düşüyor. Dolayısıyla konu tam da bu nedenle işlenmeli diye düşünüyor ve cesur yürekli kadınları bu projede poz vermeye davet ediyorum.

Haydi hanımlar, eğer kadın haklarını önemsiyorsanız; sesinizi duyurmak ve gücünüzü göstermek için yardımınıza ihtiyacım var. Bu hepimizin projesi olacak..


Proje adı: YarımKadın

İhtiyaçlar: Kavramsal projemde farklı kadın türlerini temsil etmek için her tipten, bayan modellere ihtiyacım var. (Genç, yaşlı veya orta yaşlı, güzel, çirkin, şişman, zayıf, kısa boylu ve uzun boylu.. her tip ve yaştan olabilir)

Hedefler: Proje, kadın hakları ve kadınların kimlik konularında farkındalık yaratmak..

Çekim prensibi: Çıplak poz verebilecek fakat fotoğraflarda modelin yüzü görünmeyecek. Bir model en fazla 2 tip gösterecektir. Bu nedenle, model 20-25 dakika poz vermek için yeterli olacak.

Projede modellik yapacak hanımlar için ne yazık ki bütçem yok. Ancak yardımlarınız karşılığında, dilerseniz güzel bir portre fotoğraflarınızı çekip baskısını teslim edeceğim. Ayrıca projede çekeceğim fotoğraflar sergilenecek ve fotoğraf başına limitli 10+1 edisyon halinde satışa sunulacak. Satış fiyatı üzerinden satış  bedelinin % 10’unu modellerime ödeme sözü veriyorum.

the president of the period, in his speech at the opening of the service building of a women’s association on June 6, 2016, making the definition of womanhood; he said, “A woman without a child is a half woman.”


“If a woman has denied motherhood for work, in fact she has denied self femininity. If a woman abandons her home and rejects motherhood for work, she is a half woman. No matter how successful she is in the business world, she is an incomplete and half woman. If they give up the maternity, they deny humanity. Such women are incomplete and half women. To give up maternity is to give up humanity. The woman who form half of humanity, becomes a woman with her efficiency over her home and her children, her elegance, aesthetics and her instincts.”

In those days, a certain amount of discussion was held, some articles and expert comments were published. Subject was forgotten like others as well as all other matters on women. Nobody went much further on the subject. From the moment the conversation fell into the agenda; a lot of photographic images of women came alive in my mind. ”The half women” posing naked with strong expressions; young, old, middle-aged, pretty, not pretty, over-weight, slim, short and tall…

I realized I want to take these photos because I think I must be attract more people’s attention to this issue. Later, about situation the freedom of expression in our country and I have hesitate to turn the light to darkness. But someone should that and I want to do it.

First my sensitivities and then my artistic stance require this.

I will trying to show that life without women will be incomplete. I object with the motto of women freedom. I will being an individual and disturbing. Woman should be free, be an individual and must be as her wish. 

A brave woman with photos on the page helped me as my first model and the project started. The project spread over a long time and I will continue the project with the principle of volunteering. The first stop of the project will when I done enough photos for making the exhibition. But another brave women should the courage have to be in this project and they gives pose. Unfortunately, in our country, which is now well embedded in conservatism; human, environmental, and especially political fears, still stand before courage. And I think of the same Turkish proverb again. “Korkunun ecele faydası yok”

Meaning is “fear is no remedy for death” or “It does not prevent the death of fears”. Therefore, I think this subject should be processed for this reason and I invite the courageous women to pose in this project.

Hey Ladies, if you are sensitive about women’s rights, I need your help I for announce your voice and show your strength. This is be all of us project.


Project name: Project of HalfWoman

Needs: I need models in my conceptual project to represent different types of women.

Goals: The project aims to create awareness of women’s rights and identity issues of women.

Shoot principal: In the photos, the face of the model will not be visible, women of all ages and ages can be. A model will represent no more than 3 types. Therefore, the model is enough to pose for 20-25 minutes.

I haven’t the budget. But in return for your helps, I can take your photos to support your portfolio. The project photos to be obtained in the project will be exhibition and will be put on sale in 10 editions per photo. I promise to pay 10% over the sales price to the models of the photos to be sold.