Nü, Yuval Yairi ve Savoy Otel • • Sonuç ve Kaynakça

The Call

Sonuç olarak;

Serinin öznel ve düşünsel arkaplanı ve altmetinleri aslında seriyi  anlamlandıran en önemli durumu ifade eden şeylerdir. Seriyi, gerek bütünsel gerekse de tek tek incelediğimizde bunların hepsi olasılıklar olarak; fotoğrafçı tarafından bilinçli serpiştirilmiş göstergebilim kodlardır.

Bu okuma, yorum varsayımlar ve çağrışımlar üzerine yapılmaktadır. Farklı insanlar mutlaka farklı okumalar ve yorumlar yapacaklardır. Okuma yapanların öznel düşünceleri ve fotoğrafın düşünsel arkaplanını kavramalarının rölatif olacağı unutulmamalıdır.

Savoy Serisi, fotoğrafçının kendisi için bilinmez olan söylenceleri, varsayımları ve hatıralarını; kendi iç görüsü ile birleştirerek, sorgulama ve anlamlandırma çabasını gösterir.

Yuval Yairi; 1961, İsrail

Yuval Yairi, fotoğraf ve video yapmaktadır. İsrail doğumlu bir Kudüs merkezli çağdaş sanatçıdır. İsrail’in Hayfa kentindeki Wizo- Hadassa’da görsel sanatlar okudu. Sanat yönetmeni ve grafik tasarımcı olarak çalıştı ve belgesel ve kurumsal film yapımcılığını üstlendi. (The İsrael Museum) 

Yairi, birçok kareyi, çok görüntülü bir karede birleştiren video fotoğrafçılığı tekniklerini kullanır. Yairi, çalışmalarında zaman boyutunu vurgulamak için bu  tekniği kullandığını belirtir.. İlk bakışta kompozisyonları sakin ve durgun görünür. Daha derin bir incelemeyle, her bir çekimin birleşik parçalarının ızgaraya  benzeyen modeli, çarpık bir ortama sürekli bir zaman hissi verir. (Zemak Contemporary Art)

Yairi’nin eserleri fotograf mozaikleri gibidir. Yairi, sadece görsel değil zihinsel kayıtları da detaylı bir şekilde an an ve kare kare çekim yaparak; titiz bir ayıklama  ve işleme süreciyle birleştirerek ve bazen de görüntüleri çarpıştırarak oluşturur.  Konuları, tarihi, kültürel, kişisel veya politik bir yerle ilgilidir ve insani gözlem ve  hafızanın doğal süreci üzerine sanatsal bir yorumunu ifade eder. (Conceptio) 

Gerçek, gerçeküstü ve hiper gerçek, her bir baskıda, zamansal veya mekansal kısıtlamalara meydan okuyarak, fotoğraflanan yerin, tarihi, kişisel ve varoluşsal anma yerlerinin kapsamlı bir belgesi haline gelir.

Kaynakça

Altan, Ahmet; “İçimizde Bir Yer”, Alkım Yayınları | Milliyet Blog aracılığıyla; | Bağlantı | Erişim: 04/07/2019

Can, Şefik; Klasik Yunan Mitolojisi | www.antiktarih.com aracılığıyla  | Bağlantı  | Erişim: 04/07/2019

Conceptio  | Bağlantı  | Erişim: 01/07/2019

Ergun, Sinem; Sanat Notları, Blog yazısı  | Bağlantı  |  Erişim: 30/06/2019

Erkman, F., (1987). Göstergebilime giriş; İstanbul: Alan Yayıncılık.

Griffiths, Alan; Yuval Yairi’nin yardımıyla, Ocak 2010, Luminous Lint, Online Sergi Sunuş  | Bağlantı |  Erişim: 15/06/2019

Kara, Erdal; Giorgione,Tizione, Manet: Üç sanatçı, Üç venüs; 2019; Rating Academy; Volume 2, Sayı / Issue 1, 2019, pp. 37-46; | BağlantıErişim: 03/07/2019

Muller, Shelton  |  Bağlantı  |  Eriişim: 02/07/2019

The İsrael Museum, Jarusalem (İnformation Center for İsrael Art)Bağlantı  |  Erişim: 15/06/2019

Ürper, Osman; Fotoğrafta Kompozisyon Öğeleri ve Anlam Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme; Türkiye Estetik Kongresi Kitabı, 2006 (s:651-658)

Vilchevskaya, Ludmilla  | Bağlantı | Erişim: 03/07/2019

Yairi, Yuval  |  Sanatçının Kendi Dökümantasyonu  | İnternet Sitesi  Bağlantı  |  Erişim: 15/04/2019

Yılmaz, Mehmet; XX. YY Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları

Zemak Contemporary Art;  |  Bağlantı  | Erişim: 02/07/2019

Önceki Sayfa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

fourteen − 11 =